Om Catch and Release, CR

09.05.2019 09:52

 

Det verkar som om man är för eller emot CR på etiska grunder. En del kallar det blodsport och andra tycker de gör en god gärning när de sätter tillbaka fisk. De som lärt sig fiska när tillgång inte var ett problem verkar vara emot och de som börjat fiska de sista åren är för. Kanske det finns olika åsikter mellan de från landsbygd och de med urban bakgrund. Man kan fiska med CR efter att fiskekvoten är förbrukad, den kvot som har sin bakgrund i älvens biologiska produktion till det året. Vid CR vet vi lite om vad som sker. Blir samma fisk utmattad flera gånger, överlever laxen, vänder den ut i havet? Hur lång tid tar det innan en lax återhämtat sig? Det enda vi ser är att tal på CR, inga detaljer.

Det finns ytterligare en synpunkt på CR, dess inverkan på laxens biologiska mångfald. Den vandrar uppför älven för att formera sig. På vägen mot leken, som kan vara lång och är utan mat, sparar den energi för att vara stark när den kommer fram. Men, det viktigaste över år är laxens avkomma och den nämns sällan i samband med CR. De ägg och mjölke som utsätts för syrebrist (dåligt stoffskifte) blir sekunda, de kanske inte ens kläcker och saknar den styrka och biologiska mångfald som behövs för att överleva havet. Att undgå syrebrist är lika viktigt för laxen som att spara energi vid dess vandring i älven, det får inte bli syrebrist i mjölke eller ägg. Om man läser Brett förstår man hur syre och energi hänger samman, det går inte utan det andra. Vatten innehåller ca en fyrtiondedel av mängden syre i luft.

Bonden behöver pengar och vi behöver fiska, samtidigt måste vi veta när vi kan komma. Så här gör vi! Älvens biologiska produktion ger underlag för det årliga uttaget, eller fiskekvoten det året. Fisket delas först lika per man över veckorna, det som blir över överförs till nästa veckas kvot, etc. I början finns det större men färre fisk och fiskekvoten ökar med mindre fisk över sommaren, för alla tar inte full kvot.

Att fiska är nödvändigt men laxen går väl före? Det är inte något bra med CR, det är som att pissa i byxan när det är kallt.