Om Djävulens Advokats medverkan

10.10.2022 21:12

 

Varför har vi en intervju med Djävulens Advokat (DA)? Vi ser att DA ofta har en annorlunda uppfattning och problemet blir bredare belyst. Det har inte varit lugnt, någon har uppmanat till våld och detta är olagligt.

En bedrift som Statkraft, som enligt konsesjonen håller 384 Mm³ vatten i dammar 400 m ovanför Surnadal, kan inte sakna trovärdighet. Beslutet att hälla stora mängder slam i Folla/Surna kan vara en lokal egenmäktighet, kanske någon trodde det var opportunt att hämnas OEDs revisjon. Vi räknar med att Statkraft rensar upp Surna och gör sig av med medarbetare som förstör dess trovärdighet.