Om flom i Surna

09.02.2019 23:01

 

Surnadal och Rindal kommuner har låtit NTNU bedöma om NVEs föreslagna manövreringreglemente ger en ökad flomrisk i Surna. Slutsatsen är att det föreslagna reglementet inte ökar flomrisken, vilket Statkraft tvärtemot hävdar inför OED. NTNUs granskning ger att vid 9 av 10 flommar har dammarna varit fulla och inte hållit tillbaka vattenmassor, framför allt på hösten då effektkörning har fyllt dammarna. Slutsatsen av NTNU är att flomrisken beror på hur kraftverket blir kört, om kraftverket tappar ner dammarna inför höjd flomrisk. Vi har tidigare behandlat detta och påpekar att kraftverkets körning på högsta vattenhöjd (fulla dammar) har ökat flomrisken efter 1996.

Vi har analyserat fyllnadsgraden av Follsjö och Statkraft gör inget för att minska flomrisken, fyllnadsgraden i Follsjö skulle minska före flom om så vore fallet. Statkraft prioriterar hög vattenhöjd h och tar inte hänsyn till flomrisk i Surna. Effekten i Trollheim kraftverk styrs av ekvationen m*g*h, där m är vattenmassan genom turbinen,  g gravitation och h skillnaden i höjd mellan vattenytan i Follsjö och turbinen. Vi kan bara konstatera att Statkraft ljuger om flomrisken i Surna, för inte kan de vara okvalificerade?