Om grön elström.

30.07.2016 11:19

Varför denna utbyggnadshysteri, varför är en fri vattendroppe så farlig när den skapar biologisk mångfald? Pengar naturligtvis, låt oss titta på den marknad där grön el skapas.

Enligt ABC Nyheter (som anger källa NVE) blev det mesta av norsk elproduktion köpt upp av EU, det blev producerat 141,5 TWh i Norge år 2015. Norge förbrukade 63,3 TWh fossil kraft och 34,4 TWh kärnkraft som tillsammans är 75,1 % av Norges totala förbrukning på ca 130 TWh. EUs användare har köpt sig rätten att åberopa 94,7 TWh av Norges kraftproduktion som grön el, för Norge återstår 32,2 TWh av den produktion som har grönt certifikat.

Krångligt eller hur, så här sammanfattar vi det hela: Norge producerar 141,6 TWh varav 127 TWh har grönt certifikat och Norge förbrukar 130 TWh. Kabeln till Tyskland är ett nollspel, det är för många hinder i Tyskland för att elström skall kunna tas emot (det är naivt att tro något annat). Verklig export är till Norden.

 

Detta kommenterar NVE enligt ABC Nyheter:

’ – Fysisk forbruk av kraft og ordningen med opprinnelsesgarantier har ingen sammenheng. Opprinnelsesgarantiordningen er en ren markedsbasert sporingsordning, svarer han.

– Derfor kan kraftprodusentene, som får utstedt opprinnelsesgarantier, selge opprinnelsesgarantiene i et eget marked som er uavhengig av fysisk forbruk og eksport av strøm ut av landet, legger Olav Sem Berg til.’

 

Smaka på det, vad du betalar för har alltså inget att göra med den elström du får i verkligheten. Om du betalar för s. k. förnybar eller grön el kan den ändå vara från fossilt bränsle, det finns ingen koppling mellan verklig och grön elström. Varför skall vi konsumenter betala för dyrare el när vi ändå får el från närmsta kraftverk?

Tanken skall vara att om man har rätt att ta mer betalt för grön el så skall sådan produktion öka i omfång. Problemet är att all fallhöjd är utbyggd, den som är kvar är inte lönsam. Den mängd vindkraft man kan ha i ett elnät är begränsad, verket står still när det är storm eller vindstilla och extra kallt (det sägs högst 10 %?), vindkraft är ej heller lönsam och måste subventioneras. Om grön el skall öka i omfång skulle den enligt vanliga marknadslagar inte vara dyrare utan billigare, det luktar planhushållning.

För att uppfylla kontrakten om grön el till EU måste de norska vattenkraftverken manövreras efter EUs marknad. EU eldar på kol- och kärnkraft för att reglera el, Norge reglerar genom att stänga av älvar ovan kraftverket och variera vattennivån nedan med s. k. effektkörning. Laxungar strandar, koppling mellan strandson och älv förstörs så älvar svälter, älvar spolas inte ur och vattentemperatur ändras för älvalivet. Ett kraftverk med effektkörning tar död på dess älv, gör älven till ett kraftverksdike. Naturligtvis kan inte detta lurendrejeri överleva, enligt EUs vanndirektiv som antagits av Stortinget är det förbjudet men det sker idag i Nasjonale Laksevassdrag.

Vi skall som konsument självklart betala för vad som levereras. Grön el är att höja priset när det finns ett överskott, ett försök att undvika vanliga marknadslagar. När denna dumhet är över står Norge kvar med döda älvar och dalar, om utbyggnadsivrarna får som de vill.

Statkrafts deklaration för Trollheims kraftstasion verkar skriven av klubben för inbördes beundran. Det är första gången vi hört om Stiftelsen Östfoldsforskning och DNV i samband med vassdragsnatur, men de kan certifiera grön el. Certifikatet i länken är utgånget men ett exempel på hur ett sådant kan se ut.

Vi kan inte se att Norge har någon nytta av att vara med i garantiordningen för grön el, även om Norge är den mest aktiva. Siffrorna visar att den mesta elen redan är grön och vi tror att Norge skulle kunna ta ut ett högre elpris utan medlemskap. Det viktigaste är att trycket på reglerbarhet minskar på vattenkraftverken så Norge slipper manövrera sönder sina Nasjonale Laksevassdrag. Att Norge skall tjäna pengar på elkablar till EU och England är helt enkelt för naivt. Utmaningen kommer när uppvärmningen av hus i Norge skall gå från direktel till vattenburen värma, bergvärme drar t. ex. en tredjedel elström. Det skulle ge ett utrymme för högre elskatt när oljan sviktar (pengarna skulle gå direkt i statskassan istället för att generera bonus till gamla surdegar). Vår förhoppning är att Trollheim Kraftverk kommer att betjäna Norges basbehov så vi slipper effektkörning, revisjonen är till för det. Då skulle Surna bli en laxälv jämförbar med Orka och Gaula.