Om NVEs svar den 27 februari 2017 till Fiskeraksjonen.

19.03.2017 09:06

 

Om NVEs svar den 27 februari 2017 till Fiskeraksjonen [NVE B.pdf (66,2 kB)].

 

Det är två saker vi reagerar på:

 

1. Vi vill understryka vad NVE skrev i sitt beslut om revision [Beslut_revisjon.pdf (400,4 kB)]:

   NVE skriver att miljö och naturförhållanden är huvudmål för revisionen. ‘En rekke andra forhold’ [NVE B.pdf (66,2 kB)],

andra frågor är då av minde betydelse.

 

2. Det kan missförstås att flöde och varighet av minivatten och floder kan värderas politiskt men de är vetenskapliga ekologiska tröskelvärden. Antingen är det biologisk mångfald eller inte, tangenten eller trenden mot förlust av lax och mångfald måste brytas. Det skall vara lax i det Nasjonala Laksevassdraget Surna, utnämnt av det Norska Stortinget, när revisionen tas upp igen efter 30 år enligt Vassdragsreguleringsloven [Beslut_revisjon.pdf].