Om Statkrafts strategi.

13.02.2015 13:11

 

Vi har fått ett exempel på Statkrafts strategi för revisjon av konsesjoner. Det kan förklara innehållet i revisjonsdokument för Trollheim kraftverk i Surna. Vi måste tyvärr skydda källan så ni får själva verifiera. Härifrån kommer troligtvis myten att det går att förbättra vattenmijön utan att minska produktionsgundlaget, att vi har vunnit på Lotto för Surna är en evighetsmaskin. Detta är Statkrafts egna ord och tolkning, så långt vi kan se det.

 

Statkrafts strategi.

Statkrafts mål med vilkårsrevisjoner er å oppnå miljøforbedringer uten at produksjonsgrunnlaget svekkes.

Vi vil i utgangspunktet gå mot krav om nye minstevannføringer og restriksjoner på magasinvannstander mellom HRV og LRV

NVE har slått fast at kravene i en vilkårsrevisjon ikke kan være slik at den gitte konsesjon ikke kan nyttes fullt ut.

 

Ämne: Om Statkrafts strategi.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar