Om Statkrafts revisjonsdokument för reguleringen av Folla-Vindölareguleringen, för Trollheim kraftverk i Surna.

26.01.2015 23:24

Ett av huvudargumenten i kommunernas ansökan för revisjon var den låga vattentemperaturen nedan kraftverket och dess förödande inverkan på livet och laxungarna i Surna. Som svar påstår Statkraft i revisjonsdokumentet att det råder osäkerhet om vattentemperaturens inverkan (sista stycket sidan 44). Vi visar till NVE rapport nr 5 2004 ’Abiotiska effekter i reguleringsmagasiner – Temperatur- og isförhold i Follsjöen og i vassdraget nedanför.’. Där står det följande i kapitel ’4. – Diskusjoner og konklusjoner’:

’Vi skal her gi et par eksempler på mulig nyttverdi av å kunne styre vanntemperaturen. Når lakseeggeneklekkes, er yngelen avhengig av at vannet er tilstrekkelig varmt for å overleve. Temperaturer over 8 °C er ansett som nødvendig i norske elver. For øvrig favoriseres også den videre veksten av at vannet er varmt, og da spesielt i perioden med stigende vanntemperaturer på våren og forsommeren (Jensen, Johnsen og Heggberget 1991). Vi ser at overflateinntak bidrar til gode vilkår for laksen på våren og forsommeren.’

Statkrafts överordnade organ NVE har alltså den motsatta vetenskapliga uppfattningen om vattentemperaturens inverkan på laxen, mot vad Statkraft hävdar i sitt revisjonsdokument. Hur är detta möjligt?

Ämne: Om Statkrafts revisjonsdokument för reguleringen av Folla-Vindölareguleringen, för Trollheim kraftverk i Surna.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar