Om adaptiv minivattenföring i Rinna.

12.02.2015 21:15

I en referens [1.] till revisjonsdokumentet redovisas en beräkning för minivatten i Rinna. Man antar att Bulu rinner ut i Rinna. Vattnet som rinner i takrännan är tillsammans 7,2 m³/s från Rinna och Bulu över året (vår kommentar). Referensen antar att miniflödet skall vara adaptivt och den samlade vattenföringen beräknas vid Lösetli. Det kommer in sidoflöden till Rinna före Lösetli, drygt 3 m³/s (vår kommentar). Man beräknar hur mycket vatten och hur många dagar man måste släppa vatten för olika miniflöden i Rinna. Figur 3 visar ca 6 Mm³ på sommaren och Figur 6 ca 2 Mm³ på vintern, dvs. 8 Mm³ över året. Här borde någon ha reagerat för 8 Mm³ motsvarar 0,25 m³/s över året. Om vi jämför med 7,2 m³/s så är det 3,5  %. Tennants metod (Montanametoden) vill ha 30% av medelvattenföringen och skjönnet gav 33 % vid kraftverket. Något måste ha gått fel.

1. Se Sintef_1 på startsidan.

Ämne: Om adaptiv minivattenföring i Rinna.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar