Preliminärt om revisjonen i Surna

07.03.2021 16:56

 

Trots glada tillrop vill vi vänta med ett uttalande tills vi har sett konsesjonen och manövreringsreglementet. Vi vet inte var minivattnet mäts och tappas, om inget minivatten tappas i perioder. Vi vet inte höjden på det nya intaget och om det blir en temperaturhöjning i produktionsvattnet, etc. Läser vi uttalandet från OED så säger det i princip ingenting, bara att ett beslut är taget.