Resa vecka 26 2023 Surna

03.07.2023 11:25

 

Efter en resa till Surnadal i vecka 26 kan vi rapportera följande.

Det var först varmt och sedan kallt. Vi kände inget och Surnas statistik av lax 2023 är en katastrof jämfört med andra älvars, även med den giroinfekterade Driva.

Ingenting har skett i slamsaken, Statkraft är inte anmäld för miljökriminalitet. Några har åkt hit och dit, men som sagt, inget beslut är taget. Förutom kan vi bara rapportera om rykten och synsningar, sådant som uppstår i mediamörker. Ni måste själva värdera nedan.

Några siffror cirkulerar. 5600 lastbilar som är 2 800 000 kubik sediment. Här inser man att något är fel, det skulle krävas lastflak som tar 500 kubik. Bottnen i fjorden från osen till fyren är täckt med slam, är 2,8 miljoner kubik rimligt? Vi antar för enkelhetens skull att sedimentet var relativt torrt vid avskrapningen av bottnen på de tömda dammarna och blev slam när det kastades i Folla. Vi antar också att dammarnas kapacitet bör ökas med minst 5% för att det ska vara lönsamt för Statkraft. Gråsjös och Follsjös kapacitet är 384 000 000 kubik enligt konsesjonen. Detta ger att Statkraft minst släppte ut 0.05* 384e6= ca 20e6, dvs. minst 20 millioner kubik sediment som resulterar i många lastbilar. Hur mycket slamm det motsvarar är svårt att uppskatta. Det pratas om ohell, hämnd för revisjonen, strategi mot fiskare, etc., men vi tror att det är på affärsmässiga grunder som Statkraft skrapat och släppt minst 20 miljoner kubik sediment i Surna. Statkraft har inte gjort något annat än dränerat saken, de känner ingen ånger i handling vilket för oss är ett bevis för att det var med vilja.

Vad är konsekvensen av att inte anmäla Statkraft?

  1. Brottet hålls lokalt och når inte Oslo, politiker, aviser, etc.
  2. De resurser som en domstol hade kunnat kräva efter anmälan, undersökningar, information, etc., hålls tillbaka. Det ryktas att hela processen står still för att Elvalagets advokat väntar på ett notat. Det hade en domstol krävt men utan anmälan behöver inte Statkraft ge något.

Notatet ska innehålla samtal mellan NVE och Statkraft där NVE ger klartecken för att hälla sediment i Folla/Surna. Om ett sådant notat existerar är NVE lurad för de skulle aldrig gå med på en sådan miljöförstöring. Vi anser att notatet är orelevant. Att inte Statkraft vet vad de gör är otänkbart.

Resultatet är att brottet dräneras, troligtvis det som Statkraft räknat med i sina kalkyler. Vi antar att vinsten vida överstiger vad de i slutänden kanske får betala i bot.

Det är konstigt att det bara skrivs lokalt i avisen. Det borde finnas fler laxälvar med dammar i systemet där Statkraft har planer att utvidga dammarnas kapacitet genom att skrapa botten? Elvalag skulle gå samman och använda slamsaken i Surna som förlaga!