Revisjonens historik kan följas på våra sidor.

07.02.2019 17:00

NVEs sida är ändrad. Revisjonens historik med höringsuttalanden kan följas på www.faksnes.com.