Seminar på laksefestival i Surnadal

22.06.2015 12:50

Vi har varit på fagseminar om laxen med Eva Thorstad från Vitenskapelig råd. Deras arbete skall ligga som grund för fiskebegränsningar, Vitenskapelig råd rapport nr 8 och tillägg 8b. Seminariet föregicks av en insändare från oppdrettsnäringen om att Vitenskapelig råd var köpt av kraftindistrin. Vitenskapelig råd anklagar å sin sida oppdrettsnäringen och laxlusen för laxens nedgång. Visst finns det alltid utrymme för konspirationsteorier men främst kände undertecknad en vilja att motivera Vitenskapelig råd och dess arbete, kanske till och med dess existens. Vid en snabb titt i deras rapport finns det en del att säga om metod, etc. Det höga antalet lekhonor i Surna som Vitenskapelig råd operera med motiveras av fiskebegränsningar, inget sades om Trollheim kraftverk. Fiskarna sliter med att nå kvoterna och fiskebegränsningarna är i praktiken verkeslösa (vår kommentar). Man kan därför diskutera Vitenskapeliges råds arbete, om vikten av rådets arbete i ekvationerna för bedömning av lekhonor, resultat från Surna som vid en snabb titt inte alls stämmer med våra siffror. Vi kommer tillbaka om ämnet när vi tittat noggrannare på detta. Hur påverkar det revisjon av villkor för Surna?

 

Arne o Saeter underströk 'att nu får de ske något'. En fallgrop med seminar är att det pratas, är trevligt och man tror att något sker.