Skall minivattenföringen i skjönnet ingå i konsesjon?

23.02.2015 17:47

Det har diskuterats om minivattenföringen i skjönnet skall ingå i konsesjonen genom ändring av villkor vid revisjonen. Idag är skjönnet ett avtal mellan privata parter, mellan älvägare och Statkraft. Det skulle vara enklare för myndigheterna att förhålla sig till minivattenföringen om den var införd i konsesjonen. Under konsesjonsbehandlingen blev det förutsatt att tilltag för att förbättra förhållandena för fisk skulle fastställas genom skjönnet, se St. prp. Nr. 69 (1965-66) s. 15 (Departementets bemerkninger). Detta blev gjort i bestämmelser om minivattenföring i skjönnsförutsättningarnas pkr. VII b, jf. Rettsbok 6-7 maj 1986. Minivattenföringen i skjönnet har således sin bakgrund i konsesjonen.