Skörd av lax och havsöring i Surna år 2016, med några tankar om Orkla.

07.09.2016 21:40

Figur 1. Statistik over lax och havsöring i Surna. Orange linje är viktad för Orkla, se grafens överskrift.

 

Det har varit ett relativt bra år. Gaula är inte reglerad och har en totalfångst på 28 ton. Vi har svårt att få tag i verkliga siffror för CR i Gaula men vi antar att CR var hälften av totalfångsten år 2016. Utan CR och med en viktning på 0,33 för att jämföras med Surnas längd ger Gaula ca 4,5 ton för år 2016. Däremot har vi data för CR i Orkla som haft 2/3 CR av totalfångsten de sista två åren. Den orange linjen i Figur 1 är skalad för att ge en produktiv längd jämförbar med Surna, se överskrift graf. Det ser mycket illa ut för Orkla. Kanske de överenskommelser som var för Orkla nu är övergivna. Vad vi vet har inte Orkla något skjönn så denna regering tillåter att man effektkör för fullt, nu gissar vi så kanske du kan reda ut detta. Där ser man vad  överenskommelser är värda, vi tror att bråket i NINA gällde inte bara Surna utan kanske främst Orkla. Om vi ser på lustätheten kan detta inte vara förklaringen, smolten från Orkla hade liknande täthet som smolten från Gaula. Graferna under är från Mattillsynets lusrapport 2015. Nästa års lax hade hög täthet av lus i MR vid utgång som smolt år 2015. Populationer är också svaga så det ser mörkt ut år 2017, hoppas vi har fel.

Är Gaula och Surna lika bra? Per längdenhet är de ganska lika men du måste vara ovanför 2/3 längd av Gaula för att uppleva lika mycket lax som i Surna (naturligtvis är denna betraktelse grov, du måste också beakta när). Nedanför 2/3 av Gaula passerar fler lax än i Surnas mynning. Rätt tid och plats är avgörande för din fångst.