Snart premiär 2020

21.05.2020 14:53

 

Premiären på laxfisket närmar sig, den 1 juni. Huruvida vi svenskar får medverka är i skrivandes stund osäkert, det sägs att besked ges den 15 juni. Vad som är säkert är att det är mycket snö i fjället ovanför Surna och att man förväntar en extra stor vårflom. Hur förloppet blir är beroende av värme och regn.

Storleken på flommen beror också på hur fulla dammarna är, när de är fulla med överlöp håller de inte tillbaka något vatten från nedslagsfältet bakom. I en artikel i Driva uttalar sig Statkraft om detta, vi antar att Statkraft är väl refererad av Driva. Tyvärr är artikeln stängd för utombys folk och vi återger här delar av artikeln tillsammans med några kommentarer.

 

Vi upprepar först några basfakta.

E= m*g*h *µ är den effekt som Statkraft får ut av kraftverket, dvs hur mycket pengar Statkraft tjänar just då.

m är massan per tid 38 500 kg/s, densiteten av vatten1000 kg/m³ och vattenhastigheten är 38,5 m³/s.

a är accelerationen, gravitationen är 9,81 m/s²

h är höjden i meter på vattenytan i Follsjö minus höjden på turbin på 20, 5 m, tillsammans ett medel på 377 m.

µ är verkningsgrad för systemet, en faktor på 0,91.

E är vid dessa flöden ca 130 MW.

I sorter blir E = kg/s*m/s²*m = kgm/s²*m/s = Nm/s = J/s = W

Bakgrund för data beskrivs i ”Fiskeraksjonen för Surna, Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen, 2014-07-21.”

För att få ett högt värde på E måste h vara högt, h är det enda värde som dagligen kan påverkas. I ekvationen ovan är h alltså direkt beroende av höjden på vattenytan i Follsjö. Nedan bild visar vattennivån i Follsjö enligt Statkrafts senaste ansökan av Aggregat II i Trollheim kraftverk, en ansökan som Statkraft senare drog tillbaka men som används av NVE för data.

 

I artikeln påstår Statkraft enligt Driva:

’Vi gjør det ytterste for at det er plass i magasinene når det meldes flom og har gradvis tappet ned vannkraftmagasinene – ‘

I bilden nedan visas att vid en normal nedtappning nås lägsta nivå runt den 1 maj. Vi antar att Statkraft anpassar tappningen till årets stora flom så att botten nås senare (runt den 1 juni?).

 

‘Senere på sommeren vil magasinene fylles og kan gi overløp -.’

Vid överlöp fångar Follsjö inget vatten och flomrisken är hög.

 

‘Flomrisikoen blir større hvis vi ikke kan holde tilbake flomvann i magasinene på samme måte som med dagens vilkår, sier Arild Gjerdvik.’

Statkraft bör vara fullt medveten om hur höjden på vattenytan påverkar flomrisk kontra balansräkningen. Om Surna får minivatten vid revisjonen kommer högsta vattennivå i magasinen att nås senare och flomrisken minska. Vi antar att regleringen av Trollheim kraftverk från Gaupne kan regleras momentant.

 

Det bör tillägges att fördämningen torkar ut Surnas sidor och fyller igen fåran så att flomrisken ökar. Se https://www.driva.no/nyheter/2019/09/20/Takk-til-Statkraft-–-eller-19986771.ece

 

Bild från Statkrafts senaste ansökan till NVE om Aggregat II i Trollheim kraftstation.