Statkraft drar tillbaka ansökan om Aggregat 2 i Trollheim kraftverk.

27.10.2016 12:50

Enligt muntligt besked drar Statkraft tillbaka sin ansökan om Aggregat 2 i Trollheim kraftverk, i Surna. Orsaken skall vara att det inte är ekonomiskt försvarbart. Nu väntar vi på att ansökan avskrivs av NVE, misstag kan ske.