Statkrafts skriv vid befaringen.

30.10.2018 10:49

 

Fiskeraksjonen har i den förra Nyheten bemött Statkraft påstående att minivatten ökar flomrisken för att dammarna innehåller mer vatten vid släpp av minivatten. Naturligtvis ger mindre vatten i regleringen en mindre volym vatten i dammarna som minskar flomrisken. Se Fiskeraksjonens kommentar om flom.

Statkraft vill genom effektkörning vid låg efterfrågan fylla dammarna för att senare få hög fallhöjd och effekt. Revisjonen måste alltså ge villkor som begränsar kraftverkets effektkörning tillsammans med villkor för minivatten för de hör ovillkorligt ihop. Statkrafts mål är alltså att ha högsta flomrisk som ett resultat av högsta fallhöjd för kraftverket.

Vi kan inte förstå att OED lägger stor vikt vid Stakrafts omvända resonemang om flomrisk, att de låter sig luras av Statkraft? Vid Statkraftverkenes tidigare manövrering kan vi förstå detta men som Statkraft kör kraftverket idag har flomrisken snarare ökat med regleringen, av växlighet, etc. 

Nedan är utdrag ur det skriv som Statkraft sände med till befaringen av Surna 2018. Sidorna innehåller flagranta påståenden av Statkraft som inte får bemötas skriftligen enligt OED. Om ett år är allt som sades glömt och Statkrafts skriv från befaringen är den slutliga dokumentationen i revisjonen. Bland annat påstår Statkraft:

’Fiskebestanden i Surna viser en positiv utvekling.’

Naturligtvis vet alla att det är ljug. Man styr till en i förväg bestämd dokumentation som ska ge motiv och i framtiden skydda de som tar ett förutbestämt beslut. Ordföranden i Rindal och Surnadal kommuner aldrig att låta Statkraft få sista ordet. Vi antar att kommunernas skriv diarieförs, behandlas och dokumenteras av OED enligt gällande lagar och regler.