Statkrafts kommentar till NVEs förslag till nya villkor

18.02.2019 21:42

 

Statkraft har kommenterat NVEs förslag till nya villkor för Folla-Vindölareguleringen i Surna.

I sammanfattningen föreslår de att dammarna ska uppgraderas ( vi tror höjas), vilket innebär mer effektkörning för att få vattenytan högre. Vi ser att Statkraft inte tar hänsyn till Surnadal och Rindal kommuner, till en levande landsbygd.

NVE föreslår över året 1,35 m³/s som minivattnet i Rinna och Folla, motsvarar 42,6 Mm³. Förlusten för Trollheim kraftverk är ca 40 GWh, 5 % av de 805 GWh som Statkraft anger som medel över året.

 

Huvuddata Trollheim kraftverk:

Max vattenyta Follsjö: 420 möh

Min vattenyta Follsjö: 375 möh

Centrum turbin: 20,5 möh

Medel fallhöjd: 377 m

Vatten genom turbin: 38,5 m³/s

Total verkningsgrad: 0,91

Effekt Trollheim kraftverk: 130 MW  (38,5*1000*9,81*377*0,91)

 

Statkraft anger 50 GWh som förlust. Om vi antar att just de vattendroppar som blir minivatten är från vattenytan vid max 420 möh i Follsjö (fallhöjden), turbinen ligger på 0 möh, det går 43 m³/s genom turbin, vilka tillsammans ger en förlust av minivattnet på 50 GWh. Skillnaden i förlust är att Statkraft exercerar förlusten på vattenytans högsta möh i Follsjö utan avdrag för turbinens möh (smaka på det) medan NVE räknar med en medel fallhöjd på 377 m.

Statkraft anser att minivattnet ger en ökad flomrisk vilket är fel. Se tidigare Nyhet ’Om flom’.

Vidare påpekar Statkraft att deras åsikt bygger på åratal av forskning men vi ser att den är köpt av Statkraft, man refererar till sig själv.

Statkraft påstår att vildlaxen i Surna visar på en positiv utveckling. Vi ger nedan statistik från Surna.