Surna 2019

15.09.2019 11:00

Figur 2

Elvalaget har slutat från och med år 2018 att ge totalt skördad lax i kg. De ger endast % CR av antalet fiskade indivder lax. Vi hade gärna sett att de angav biomassan tagen från älven i kg lax. Vi kan se att antal skördade individer i Figur 2 över år varierar mellan ca 1000 och 400. Vi ser i Figur 1 och 2 att Surna tenderar mot en smålaxälv. 

 

Figur 1. Skördad lax i kg rosa linje, skördad öring i kg blå linje och antal skördade individer lax grön linje.

 

 

Figur 2. Antalet individer lax skördade i Surna.