Surna

03.05.2020 18:54

 

I den förra Nyheten uttryckte vi en bekymring för att OED under Coronakrisen skulle passa på att ignorera NVE:s förslag till manövrering av Trollheim kraftverk i Surna. Vassdragsreguleringsloven är ersatt av Vanndirektivet där båda behandlar samma sak, dvs. vassdragsmiljö. Vassdragsreguleringsloven föreskriver en ny revisjon efter 30 år men Vanndirektivet efter 6 år. Vi uppmuntrar alla att tala med sina politiker så Norge följer de lagar Stortinget ratificerat. Tyvärr säger ryktet att OED tänker åsidosätta NVE:s föreslag och i princip behålla manövreringsreglementet från 1962 baserat på Vassdragsreguleringsloven, med effektkörning och obefintligt minivatten. Vi kan inte se att Coronakrisen ger en brist på elkraft, snarare tvärt om.