Surnadal och Rindal kommuner besöker OED

13.02.2019 08:26

 

Ordförar för kommunerna har besökt OED och kommenterat NVEs förslag till nytt manövreringsreglemente. De gav en presentation samt överlämnade sin syn på flom och Surna prosjektnotat 30 jan[1472].pdf (754256) med ekonomisk ringverkning, som vi kommer tillbaka till i nästa Nyhet.