Svar från NVE angående konsesjonsbehandling av Aggregat 2 i Trollheim Kraftverk.

20.06.2016 00:00

 

NVE har svarat Fiskeraksjonens fråga om korrekt konsesjonsbehandling Svar NVE.pdf (382273). NVE ger inget direkt svar utan skriver följande:

 

'Vi ha forståelse for at det kan være utfordrende å vurdere aggregat II uten at resultatet fra revisjonen er
fastsatt. Også Rindal, Surnadal kommune og Surnadal Elveigarlag har signalisert at dette er utfordrende.
I et møte med dem den 19.5 anbefalte vi at de i sin høringsuttalelse tydeliggjør hvilke forutsetninger som
må ligge til grunn for at man ev. kan vurdere et aggregat II som positivt for Surna. Vi anbefaler
Fiskeraksjonen å gjøre det samme i sin uttalelse.'

 

Fiskeraksjonen värderar nu NVEs förslag, om det kan finnas något positivt för Surna med en installation av Aggregat 2.