Temperatur och tappning i Surna.

02.02.2015 00:00

Det har diskuterats hur man skall få varmare vatten nedan kraftverket i Surna, temperatur som medger en levande Surna med lax. Fiskaraksjonen har givit förslag om att tappa minivatten i Surnas biflöden, från där nedslagsfältet är reglerat. Om minivattnet får rinna öppet i sin gamla älvprofil och blanda sig med produktionsvattnet kan Surna komma över de tröskelvärden i vattentemperatur som behövs för att Surna och laxen skall leva. Vattnet i Folla måste dock tas från de övre vattenlagren i Follsjö för att detta skall fungera. Det har diskuterats olika anordningar för att tappa varmare vatten från dammar och i [1.] belyses några. [1.] kan ses på startsidan som pdf med namn ’temperaturmetoder’.

  1. ’Temperaturforhold i  elver og innsjöer, Tiltak for regulering av temperatur –Simuleringsmideller’, NVE Rapport nr 3 2010.

Ämne: Temperatur och tappning i Surna.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar