Till sist om slamkatastrofen

24.09.2023 10:30

 

Svinvik refereras i Driva att hon hoppas att Statkraft tar sitt förnuft till fånga och inser sin skuld för slamkatastrofen. Vår kommentar är att Statkraft inser ingenting och måste tvingas genom domstol att göra rätt för sig, dvs. att de anmäls för miljöbrott. Svinvik är väldigt naiv och kan ge intrycket att hon var med i bedömningen när Statkraft tog sitt egenmäktiga beslut om miljöbrott, att de kommer undan med dränerande dialog och undersökningar.

Formellt är Elvalaget en kommersiell förening och har ett direkt avtal med Statkraft, se Overskjönn. Det är därför NVE inte kan pålägga Statkraft något som Elvalaget hävdar. Visste Surnadals politiker om detta när de gav Elvalaget huvudrollen i slamkatastrofen, i så fall är det korruption?

Det enda sättet att reda ut denna ’soppa’ är alltså att Surnadal Kommune, i rollen som ’Det Allmännas Representant’, anmäler Statkraft enligt Konsesjonen för miljöbrott så att NVE kan agera.

 

Insändaren fins också: Till sist om slamkatastrofen - driva.no