Trollheim kraftverk, en dålig affär för kommunen.

04.01.2015 14:11

Vatten som rinner i tunneln från Follsjö leds in i en turbin i Trollheim kraftverk. Turbinen roterar då vattnets tyngdkraft får det att strömma genom turbinen. Från turbinen går en axel till en generator. När axeln roterar alstras elektrisk ström i generatorn.

Med Fallhöjden och Vattenföringen kan man beräkna Effekten från Trollheim kraftverk ur formeln:

P= h x Q x g x ntotal 
Där:
P = effekten i KW
h = medel fallhöjd är 377 m
Q =  max vattenföringen 38,5 m3/s
g = gravitation 9,81 m/s2
ntotal = den totala verkningsgraden är 0,91 [1].

Den maximala effekten blir då: 38,5 * 377 * 9,81 * 0,91 =130 MW. Över året ger det 130 * 24 * 365 = 1139 GWh.

Kraftverket går inte för fullt hela tiden utan Statkraft ger en medelproduktion på 809 GWh [2] över året, vilket motsvarar 92,3 MW eller 27,4 m³/s. Med Aggregat II i Folla består produktionstappet i Fiskaraksjonens förslag [3] av minivattenföring i Rinna på 1,35 m³/s och 0,8 m³/s i Bulu, dvs. tappet mot dagens produktion är 7,8 %. Tappet för kommunkassan i avgifter och skatter från kraftverket är ca 1 miljon kronor för förslaget, jämfört med en god Surna som inbringar tiotals miljoner till dalföret. Det är alltså en mycket dålig affär för kommunen att låta Statkraft optimera Surna för kraftproduktion.

 

  1. Trollheim kraftverk aggregat II, Projektbeskrivelse for vurdering av lovanvendelse, Region Midt, Statkraft SF, 1998?
  2. Revisjonsdokument för Folla-Vindölareguleringen, Statkraft AS, 2014
  3. Höring revisjon av nye vilkår for Folla-Vindölareguleringen, Fiskaraksjonen för Surna, 22 Juli 2014.

Ämne: Trollheim kraftverk, en dålig affär för kommunen.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar