Vad är nu Statkrafts strategi?

08.08.2019 12:26

 

NVE har stängt spåret för desinformation, de tog död på Statkrafts reguleringsdokument. Så vad nu, innan OED tar det slutliga beslutet? Det finns det som kallas Philip Morris strategi, efter tobaksbolagets uppträdande i rätten. Man ska då se till att det inte blir något beslut, i alla fall försena det så man kan tjäna pengar så länge som möjligt på 1962 års konsesjon och villkor. Måste ett beslut tas så sprider man förvirring och misstro, skapar en tröstlöshet bland allmänheten för att få beslutet dit man vill. Ofta vill man utreda mer för att försena. Det dyker upp formuleringar som,

’ Vi har ikke grunnlag for å vurdere om og eventuelt i hvor stor grad kraftverksreguleringen har bidratt til denne nedgangen’,

fast man forskat på Surna och laxen i decennier.

Det är denna tröstlöshet som vi finner ute på nätet om Surna. En del skriver att det är förutbestämt, underförstått att vi ska ge upp. Det spelar ingen roll hur vi röstar, våra frågor finns i alla fall inte med i valet. Vi kan fråga oss vem som sprider detta.

Titta istället på vad partiet har gjort och rösta därefter. Det som har hänt är det enda säkra vi har, framtiden kan lätt ändras.

Det fösta kravet om revisjon av Folla-Vindölareguleringen kom 2008, revisjon beslutades av NVE 2012, nya villkor kunde gälla från 2012 , 50 år efter konsesjonen, men till dags dato augusti 2019 har inga nya villkor beslutats av OED.