Vad är vi, bara en motvallskäring? Vad tror vi om framtidens elproduktion?

23.12.2019 11:17

 

Alla sidor förenklar till ingenting, de som vill förbränna, ha kärnkraft och de som vill ha en väderberoende elproduktion. Vädret kommer att styra, den arktiska isen försvinner och Golfströmmen blir svag. Vi antar att vädret blir mer extremt, mer blöta eller torra perioder med både värme och kyla. Norge och Sverige kan ha torra magasin eller ett väder där vatten rinner över dammarna, vindkraftverk kan stå stilla vid för lite eller för mycket vind, etc. Att då helt förlita sig på vädret och batterier för vår elförsörjning är naivt, det kommer att behövas någon elförsörjning som är oberoende av vädret. Mellan tummen och pekfingret kan 75 % el vara väderberoende och resten beroende av förbränning eller kärnkraft. Tillsammans täcker de för varandra så att vårt elnät fungerar men någon måste reglera det, inga marknadsliberala värderingar får gälla utan bara miljö och leveranssäkerhet. Kol ska inte användas. Det är några regler som varje elproducent bör förhålla sig till.

 

Några regler som kan gälla:

  1. Ingen riskkapitalist får äga ett kärnkraftverk, riskan för en katastrof blir större. Pengar får inte driva beslut, t.ex. om revisionstid. Kärnkraftverk ska vara i samhällets ägo och drivas av säkerhet.
  2. Alla reglerade älvar ska ha minst 30 % minivatten av dess medelflöde för att bevara biologisk mångfald och stödja dalförets ekonomi. Älvfåran ska rensas så att stora flöden får plats och dammarna tappas på vatten inför nederbörd för att minska översvämningsrisken.
  3. Om olja eller gas används ska den som tas upp närmast användas. Även om olja är billigare från ett annat håll ska transport den kortaste vägen vara avgörande.
  4. Sol- och vindkraft kräver en stor yta. Lägger vi sedan till yta för batterier kan den vara i storlek som ett mindre samhälle. Sol- och vindkraft ska därför läggas där de ger mest samhällsnytta, inklusive miljöpåverkan. Det innebär att vind- och solkraft inte kan byggas på de mest effektiva ställena utan där de kan gömmas, t. ex i Sveriges stora skogar. Det är i elnätet de ska ge sitt bidrag, inte maximerad vinst.
  5. En miljömässig elproduktion kommer att vara bland det viktigaste för människans överlevnad. Det ska vara olagligt att manipulera fakta även om det är på beställarens anmodan, det ska visa sig i straffsatsen. Det är avgörande att beslut tas på riktig information.

 

Av detta framgår att om vi ska klara att ställa om till miljövänlig elproduktion så bör vår produktion regleras bort från marknadsmässiga värderingar. Hela samhället ska inte vara reglerat men i detta fall har marknaden inte levererat. Vi bekänner oss varken till höger eller vänster, eller till kors eller tvärs, utan till vetenskapliga fakta som grund för beslut. Politiker kan inte avsäga sig ansvar genom att avreglera, vi kan inte vänta längre.

 

En God Jul och ett Gott Nytt År!