Vad får du hem för gutt från laxfisket?

09.06.2015 13:11

På Faksnes dryftas det många frågor, en del av riktigt lågvatten men också en del tänkvärda. En sådan är, ’Vad får du hem för gutt från laxfisket.’

Är han vitaliserad, mer familjefar, sköter jobbet bättre och överhuvudtaget en bättre människa? Vi på Faksnes tror det, att konsekvenserna av uteblivet laxfiske är svåra att överblicka, att det är så mycket mer på spel än det som går att läsa i siffror.

’Vad får du hem för gutt från laxfisket – damen.’