Vad håller du på med

30.07.2023 21:36

 

Svar på artikel i Driva 230729

– Vurderer fortsatt anmeldelse etter slamkatastrofen - driva.no

Vad håller du på med, Georg? Du använder ord som ’vurderer, kunne bli ett skritt, mulig utfall’, etc., riktig nog återgett i Driva, ord som associeras med Statkraft. Varför denna beslutsvånda, det har ju gått 10 månader sedan slamkatastrofen? Det är väl ni som styr och anlitat advokatbyrån, inte någon annan?  Att du och de inblandade vänder papper och har möten förstår jag, det har mina döttrar också. Kan du inte komma med något konkret, något handfast, t. ex. att ni har en handlingsplan eller anmält Statkraft för miljökriminalitet. Hur jag än letar i artikeln finner jag ingenting, ingenting. Vad har skett? Du är skyldig ett svar!

Förövrigt anser jag att du underskattar Drivas läsare.

Jan Sundqvist