Vad håller Statkraft på med?

06.11.2016 09:32

Statkraft drar tillbaka sin ansökan om Aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Vad  håller Statkraft på med, är det meningen att vi ska sila mygg och svälja elefanter? De har brukat NVEs och höringsinstansernas tid på något som var utan lönsamhet från början. Inget flöde i Surna är dock ändrat, de hävdar fortfarande att minivatten från Rinna Dam ska mätas nere i Lösetli där biflöden gör att kriteriet för minivatten mest är uppfyllt [1., 5.]. Det minivatten de föreslår är försvinnande litet, bara 8 Mm³ eller 0,25 m³/s över året [4.]. Minivattnet räknas både på Rinna och Bulu (Statkraft tar genom takrännan ett medelflöde på ca 7,2 m³/s för kraftproduktion [2.]), de föreslår alltså 3,5 % minivatten av medelflödet i revisjonsdokumentet. Montanametoden och skjönnet ger ca 30 %, för att ha perspektiv. Statkraft föreslår nästan en tiondel av det minivatten som behövs för att behålla biologisk mångfald och lax.

1. Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1 för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, med Statkrafts revisjonsdokument.

2. Se Fiskeraksjonens höringssvar om flöden på revisjonen:  fil2_140929.pdf (5,6 MB).

3. Kraftindustrins syn på biologisk mångfald och minivatten är inget nytt, se: https://lakseelver.no/news-2015/revisjon-uten-gevinst-0

4. Se Statkrafts beräkning på minivatten: Sintef_1.pdf (469,2 kB)

5. Befaring Surna 2015.

 

Som sagt, vi ska inte sila mygg och svälja elefanter!