Vad med bottenslam i Surna?

08.01.2023 01:04

 

Många undrar och ingen vet. De enda som kör på som planerat är Statkraft. De tänker inte deponera utan fortsätter att hälla bottenslam i Surna, uttunnat över längre tid men samma volym. Elvalagets rapport var ingen trevlig läsning, lika eller tjockare slamlager i Surna än strax efter katastrofen. Något slam bör ha försvunnet i de korta flomarna på ca 150 m3/s, så ökningen kan vara effekter av Statkrafts uttunning. Statkraft väntar på en flom som ska spola ur Surna. De hänvisar till de två stora förra vintern men liknande verkar dröja.

Att leken i år nedan Folla är förstörd är uppenbart. I havet finns det flera generationer. Kommer den laxen att gå upp i Surna eller välja en annan älv, tar den sig upp ovanför Folla? Blir det trevligt att fiska i ett sumphål eller är Surna utspolad?

Om vi ska spendera våra semesterpengar på fiske i Surna blir ett spel, en chansning. Att Elvalaget är tyst är förståeligt, de har idag inget att sälja och lever på hoppet. Det blir en vårflod men effekten av den vet vi inte, spolar den rent eller har slammet blivit hårdnackat och vi kan vara tvingade att välja innan dess. Den som har is i magen väntar på den stora flomen, ingen vet när!

Vem tog beslutet om att översvämma Surna med slam, togs beslutet i Gaupne eller Oslo? Vem åsidosatte Stortingets beslut att Surna är en Nasjonal Lakseelv, vem tog beslut om miljökriminalitet? Detta bör utredas noga i Elvalagets stämning av Statkraft. Att Statkraft underrättats om problematiken med sediment och annat oönskat material i Surna finns dokumenterat i NVE:s tillåtelse av den 30/8 2021.

 

Elvalagets rapport : Kartlegging+av+slamutslipp+i+Surna+grunnet+nedtappingen+av+Foldsj%C3%B8en.pdf (8.364Mb)