Varför ser vår fångststatistik av lax i Surna ut som den gör, varför innehåller den inte tillbakasatt lax?

18.05.2016 00:00

 

  1. Statistik innan 2009 innehåller inte Catch and Release (CR). Skördad fisk de olika åren är det mest rätta sättet att jämföra. Om CR fungerar har ur Surnas synpunkt inget skett, efter att fisken har släppts tillbaka.
  2. Lutningen av bandet på fångstkurvan (i Figur 1 nedan) bildades innan år 2009 då CR introducerades. Kurvan fortsätter i samma lutning och håller sig innanför bandet även efter 2009 (2010 är ett undantag som visat sig innehålla mycket odlad lax).
  3. Vi kan inte se att CR påverkar fångstkurvan. Det skulle ha blivit en brytpunkt i kurvan när CR infördes, fångstkurvan skulle ha pekat utanför bandet i Figur 1 nedan.
  4. Vi ser att CR inte påverkar tillgången av lax i Surna och därför innehåller inte vår statistik tillbakasatt lax.

 

Figur 1. Fångststatistik av Lax och havsöring i Surna. Lax i rosa och havsöring i mörkblått. Kurvan för skördad lax håller sig innanför det visade bandet. Om vi jämför med år 1996 och 2006 tenderar fångsten i år 2016 att bli sämre än ifjol år 2015.