Varför var överlöpene så viktiga.

10.03.2015 21:32

Låt oss titta på en Figur 1 där vi antar att drivgarnen tog hälften av laxen i Surna. Vi multiplicerar laxfångsten med det dubbla före 1989, det första året som drivgarnet togs bort. Forskarna är överens om att drivgarnens fångst är i denna storlek. Det viktigaste är att vi får med oss medellinjen som fångsten av lax varierar runt, hur mycket den lutar. Grundstatistiken är från Surnadal elveeigarlag.

Figur 1, där fångsten för lax är dubblad till 1989.

 

Vi kan se de fantastiska åren i början på sjuttiotalet i Figur 1 och Surna ger en ganska konstant fångst före 1997. Framför allt är det starka populationer som alltid ger runt 5 ton vid dåliga år. Vi är säkra på att de flesta hade sin uppväxt ovanför kraftverket men vi har även sett laxen försvinna nedanför. Speciellt visar undersökningar 1999, inför Statkrafts försök att bygga Aggregat II efter energiloven, att sträcken Folla till Kraftverket var den bästa att producera lax och öring i Surna. Efter 1997 börjar laxen att försvinna även under dåliga år. Tendensen, medellinjens ökande lutning efter 1997 är tydlig.

År 1996 flyttades manövreringen av kraftverket från Surnadal till Gaupne i Sogn. I Gaupne manövrerar man kraftverket effektivt för kraftproduktionen och tar inte hänsyn till laxen som Statkraftverkene gjorde. Man tappar ner Follsjö på våren så att överlöpene försvann och det blir extra kallt nedanför kraftverket. Det är detta vi ser från 1997. Statkraftverkene praktiserade överlöp för att uppfylla konsesjonen men Statkraft ignorerar det. Hur kan man tolka en konsesjon så olika?

Den största skillnaden mellan Statkrafts och Statkraftverkenes manövrering är värdering av konsesjonen och risken för att inte ha vatten för skjönnets minivattenföring. Det skulle underlätta om minivattenföringen infördes i konsesjonen så myndigheterna kan värdera Statkrafts manövrering. Man skall underlätta fiskens uppgång ovan kraftverket eftersom det står i konsesjonen, i manövreringsreglemanget § 11d. Statkraft är alltid ansvarig för vad de gör, även om deras manövrering inte uppmärksammas av myndigheterna. De kan när som helst stå till svars för att ha ödelagt ett Nasjonalt laksevassdrag, och vi kan byta leverantör av elström. Låt oss hoppas att revisjonen av villkor ger resultat för biologisk mångfald och produktion i Surna.