Vårt fiske - Our fishing.

05.04.2015 09:15

Berättar du hur du fiskar? Är du säker på att du fiskar som du berättar? Vår erfarenhet är att det kan vara stor skillnad, inte av illvilja utan att du lurar dig själv. Därför skall du studera en fiskare för att se hur han fiskar, se hur hans lillhjärna fiskar. Det är inget tvivel om att fiske sitter djupt i oss, mycket djupare än vårt medvetande.

 

Do you describe your fishing? Are you telling the truth? To our experience it is a difference, not by ill-will but you can fool yourself. Therefore you shall observe a fisherman if you want to learn his way, see how his cerebellum fishes. There is no doubt that the fishing is deep within us, much deeper than our conscious.