Efter resa till Surnadal vecka 26 2023, del II.

04.07.2023 12:02

 

I den förra rapporten skrev vi: tror att det är på affärsmässiga grunder som Statkraft skrapat och släppt minst 20 miljoner kubik sediment i Surna. Statkraft är inte anmäld för miljökriminalitet.

Vi fokuserade mest på lax och Surna men den största miljökatastrofen kan ha skett i fjorden. Det stod en brun plym långt ut i fjorden vid släppet och idag rapporteras att bottnen från osen till fyren är täckt med slam. Det fanns indikationer på att sjööringen var på väg tillbaka i Surna men nu är stora delar av dess betesmark borta. Vad med sej. makrill, torsk, långa, tång och växtlighet där deras mat produceras? Har någon undersökt fjorden? Var inte deltat ett naturreservat, skyddad biotop, fåglar, där Fylkesmann är ansvarig? Kommer de infödda att åka ut i en död fjord? Frågorna är många och inte ovidkommande.

Fjorden är kommunens ansvar men det ryktas att miljökonsulenten var till låns och har åkt hem. Vad händer?