Välkommen till Faksnes och Surna.

Under de tjugofem år som vi fiskat på Faksnes har vårt fiske förändrats. En del fiskare bryr sig inte om deras fiskespö är rött eller gult, andra har metodmässigt försökt förfina sin fiskemetod. Det finns plats för alla på Faksnes. Det enda  kravet är att man behandlar kamrater, fisket och fångsten med respekt. Vi skall här tala om det fiske som idag karaktäriserar Faksnes, de fiskeflugor som används och hur vi för dem.

Det finns en annan sida av saken. Vi skrev i Fiskaraksjonens höringsrapport till revisjonen för reguleringen av Surna. 'Det er med vemod vi har registrert hvordan høler er blitt fylt igjen, hvordan stryk er forvandlet til kanaler, hvordan grunne strender er blitt dype kanter, hvordan grus erstattes av leire og hardnakkede sedimenter og hvordan både holmer og bredder vokser igjen med buskas. Vi har sett hvordan Surnas biologiske mangfold forsvinner og hvordan blandede årsklasser av laks blir stadig mer sjeldne.' För att kunna argumentera om Surna och laxen, kunna sätta in forskarrapporter och uttalanden i ett sammanhang, har vi skaffat oss ett fundament om laxens och Surnas biologiska mångfald. För att inte bara 'tycka' bjöd vi in laxfoskare som lade grunden för vår syn på Surna som ett naturligt ekologiskt nedslagsfält, på dess biologiska mångfald. Vi kallar denna vision för 'Den naturlige elva'. Surna blev av Stortinget utsett till 'Nasjonalt Laksevassdrag'.

 

During the twenty-five year we have fished at Faksnes our fishing has changed. Some do not care if their rod is red or yellow but others have tried to refine their fishing orderly. There is place for all. The only demand is that you treat fellows, fishing and catch with respect. We shall here describe the fishing at Faksnes, the flies and how we present them.

There is another side of the coin. We wrote in our rapport for the revision of the regulation of Surna. ‘It is with sadness we see that pools are filled, streams transformed to channels, shallows to depths, gravel and stones replaced with hard sediment, and islets and beaches overgrown with bushes. We have seen the biological diversity of Surna disappear and mixed populations of salmon become scarce.’ To be able to give input for the restoration of Surna we invited scientists to give us a vision for Surna, as a natural ecological catchment, on biological diversity. We call this vision The Natural River (Den naturlige elva). Surna was declared a National Salmon River (Nasjonalt laksevassdrag) by the Parliament of Norway.              

 

Vi är inte felfria och om något är fel vänligen tala om det för oss. Sidan faksnes.com uttrycker åsikter som är ovetenskapliga och läsaren bör skapa sin egen uppfattning. Vi försöker underlätta med referenser och länkar. Kanske vårt bibliotek kan hjälpa. Fråga gärna om vi missat något.

We do not claim to be free of flaws and if there is anything wrong please let us know.The faksnes.com express views that are nonscientific, that requires that the reader has his/hers own view. However, we try to help by giving corresponding references and links. Perhaps the library can help. Please ask if something is forgotten.

 

About messages.

 

Se  https://www.surna.no/web/PageND.aspx?id=102839  för Fiskaraksjonen, och dess bibliotek.

Se  https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/havbruk.aspx  för Riksrevisjonens rapport om Oppdrett.

Se  www.surna.no för Elveeigarlaget i Surna

 

Se våra mest lästa Nyheter,  Grunddata om laxen   LowFlowOntRpt2004.pdf (634,5 kB)  isab2011-4.pdf (6,7 MB)

 

Om Höring av revisjonen.

Revisjonsdokument.PDF (9,4 MB) Statkrafts revisjonsdokument.

fil1.pdf (716,5 kB) Fiskeraksjonens första fil.

fil2_140929.pdf (5,6 MB) Fiskeraksjinens andra fil.

Mattilsynet.PDF (1071427) Mattilsynets höring.

MD.PDF (208789) MD höring.

Samarbetsorgan elveeigarlag.PDF (128605) Elavalaget och Samarbetsorganet för Surna

Surnadal Rindal kommune.PDF (612786) Surnadal och Rindal

Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1  för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, slutligt inspill.

 

Om grön el.

En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

 

Några 'Nyheter', i serien skydd, mat och värme.

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Small series on ’Nyheter’ with the themes shelter, food and warmth in free English.

Do representative river sections exist?

Förevar

 

About farmed salmon and Norwegian science

A provocative comment on Norwegian science.

A scenario worth looking into.

When skit hits the fan.

 

Om flom och flöden i Surna

flomberegning for surna 10-2004.pdf (523,4 kB)   NVE 2004 10 Flomberegning for Surna

flomsonerapport surnadal 10-07.pdf (9,4 MB)      NVE 2007 10  Flomsonekart

Om Flom.pdf (327,9 kB)  Om flomrisk i Surna

www.faksnes.com/news/om-flom-i-surna/  NTNU rapport om flomrisk för kommuner

Flom januari 2022

 

Om Surnas statistik från 1970.

Some statistics.

 

Fiskeraksjonens svar till NVE för kommentar till revisjonen av Folla-Vindölarevisionen.

Fiskeraksjonens brev_20170520.pdf (250,1 kB)

Om NVEs nya villkor.pdf (375459)

 

NVEs förslag till OED om ändrade villkor i revisjonen för Folla-Vindölareguleringen

NVE sammanfattar förslag till nya villkor i Surna

NVEs_instelling_midsommer_2018.pdf (4624863)

NVEs_instelling_midsommer_2018_1.pdf (383566)

NVEs_instelling_midsommer_2018_2.pdf (528645)

NVEs_instelling_midsommer_2018_3.pdf (227335)

 

OEDs slutliga konsesjon

Slutlig ny konsesjon av den 5 mars 2021

 

Nyheter

Var ifrån?

22.10.2022 21:25
  Om ni undrar var allt slam i Surna kommer ifrån kan bilderna i denna länk ge svar?   Godt i gang med forsterking av Foldsjødammen (trollheimsporten.no)  

Om Djävulens Advokats medverkan

10.10.2022 21:12
  Varför har vi en intervju med Djävulens Advokat (DA)? Vi ser att DA ofta har en annorlunda uppfattning och problemet blir bredare belyst. Det har inte varit lugnt, någon har uppmanat till våld och detta är olagligt. En bedrift som Statkraft, som enligt konsesjonen håller 384 Mm³ vatten i...

Ny intervju med djävulens advokat

08.10.2022 23:34
  ’Vad har du att säga om allt slam i Surna?’ ’Förra gången gjorde du narr av mig när jag hade en avvikande åsikt. Fast du vill väl inte prata om Statkrafts efterlevnad av konsesjonen. Kommer du ihåg att jag svarade dig att jag tror det när jag ser det, men enligt dig skulle allt bli så bra....

Olyckligt

02.10.2022 23:17
  Det var olyckligt, det som dödar lax och natur i Surna. Att det inte finns någon kontroll är uppenbart. Vem eller vilka ska kontrollera, Statkraft, OED, NVE, MD, Fylkesmannen MR, Surnadal kommune eller Elvelaget? Att Statkraft utfört efter bästa förmåga kan vi vara säkra på. I denna...

Surna 2022

04.09.2022 12:23
  Ett prövande år för sportfiskarna. Dammarna renoverades, vattnet släpptes på från Rinna och Bulu, och Follsjö tömdes. Nedan figur är från Sildre/NVE, vattenflöden fiskesäsongen 2022 vid Skjermo.   Vi kan se när revisionen av turbin började och slutade, ca 3 – 14 juni. Efter det antar...

Miljödirektoratet om Surna och dess nära framtid

18.06.2022 09:57
  Brev från Miljödirektoratet    

Intervju med Djävulens Advokat 220604

04.06.2022 14:08
  Är du på bättre humör nu, sommaren har kommit. Kanske det, men i sak har inget ändrats. Är du fortfarande misstänksam mot Statkraft och att de ska införa minivatten i sommar. De har ju lovat det skriftligen till NVE. Underlaget till elkablarna mot kontinenten var bara ljug, det visar sig nu....

James Nicoll

26.05.2022 11:20
  Jimmie har gått till de sälla jaktmarkerna i covid. Han var född i Scotland men bodde som vuxen i Moss Norge, tillsammans med fru Berit och son Geir. Han var en ivrig fiskare, framförallt i Eira där han hade hytte i Eresfjord. Vi träffades i början på åttiotalet, på Brufoss Numedalslågen....

Ingebrigt AA Grimsmo

02.05.2022 17:48
                        Ingebrigt vid hytten på Faksnes   Broder, Du är vår mentor och fiskekamrat men nu har du gått till de sälla jaktmarkana, som en av de sista medlemmarna i Surnas tjugoklubb. Förutom lax vi drog plockade vi...

Under ytan

26.04.2022 16:29
  I Restenäs utanför Ljungkile lärde jag mig att simma, vid bryggan nere vid panget. Vattnet var klart, och bottnen full av sten och tång. Vi metade krabbor med snören runt sönderslagna blåmusslor, krabborna var dumma nog att inte släppa taget förrän de var i hinken. På helgen var det middag...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Taggar

Listan över taggar är tom.