Om namn på en flom

29.01.2022 14:07

 

Det har påpekats att NVE kallar de flommar som kom i vinter för 50-års flommar, Q50. Beroende på vilket tidsintervall man ser på så kan samma kulmination få olika beteckning. I NVEs 10/2004 ser man hur dessa beräkningar utförs och där är vinterns flom utanför tabellen, mer än en Q500. NVE anser att det regnar mer och/eller oftare idag och kallar alltså vinterns flommar  för Q50.

 

Kärnkraft är inte intressant här utan mer den generella diskutionen om sannolikhet.

https://www.youtube.com/watch?v=-RpUlDtANyg

 

Det är inte viktigt vad flommen kallas utan hur mycket vatten som kulminerar och under hur lång tid dalföret ska hantera det. Vår uppfattning, mellan tummen och pekfingret, är att dalföret åtminstone ska ta höjd för dubbla kulminationen i januari 2022 vid Skjermo.