Välkommen till Faksnes och Surna.

Under de tjugofem år som vi fiskat på Faksnes har vårt fiske förändrats. En del fiskare bryr sig inte om deras fiskespö är rött eller gult, andra har metodmässigt försökt förfina sin fiskemetod. Det finns plats för alla på Faksnes. Det enda  kravet är att man behandlar kamrater, fisket och fångsten med respekt. Vi skall här tala om det fiske som idag karaktäriserar Faksnes, de fiskeflugor som används och hur vi för dem.

Det finns en annan sida av saken. Vi skrev i Fiskaraksjonens höringsrapport till revisjonen för reguleringen av Surna. 'Det er med vemod vi har registrert hvordan høler er blitt fylt igjen, hvordan stryk er forvandlet til kanaler, hvordan grunne strender er blitt dype kanter, hvordan grus erstattes av leire og hardnakkede sedimenter og hvordan både holmer og bredder vokser igjen med buskas. Vi har sett hvordan Surnas biologiske mangfold forsvinner og hvordan blandede årsklasser av laks blir stadig mer sjeldne.' För att kunna argumentera om Surna och laxen, kunna sätta in forskarrapporter och uttalanden i ett sammanhang, har vi skaffat oss ett fundament om laxens och Surnas biologiska mångfald. För att inte bara 'tycka' bjöd vi in laxfoskare som lade grunden för vår syn på Surna som ett naturligt ekologiskt nedslagsfält, på dess biologiska mångfald. Vi kallar denna vision för 'Den naturlige elva'. Surna blev av Stortinget utsett till 'Nasjonalt Laksevassdrag'.

 

During the twenty-five year we have fished at Faksnes our fishing has changed. Some do not care if their rod is red or yellow but others have tried to refine their fishing orderly. There is place for all. The only demand is that you treat fellows, fishing and catch with respect. We shall here describe the fishing at Faksnes, the flies and how we present them.

There is another side of the coin. We wrote in our rapport for the revision of the regulation of Surna. ‘It is with sadness we see that pools are filled, streams transformed to channels, shallows to depths, gravel and stones replaced with hard sediment, and islets and beaches overgrown with bushes. We have seen the biological diversity of Surna disappear and mixed populations of salmon become scarce.’ To be able to give input for the restoration of Surna we invited scientists to give us a vision for Surna, as a natural ecological catchment, on biological diversity. We call this vision The Natural River (Den naturlige elva). Surna was declared a National Salmon River (Nasjonalt laksevassdrag) by the Parliament of Norway.              

 

Vi är inte felfria och om något är fel vänligen tala om det för oss. Sidan faksnes.com uttrycker åsikter som är ovetenskapliga och läsaren bör skapa sin egen uppfattning. Vi försöker underlätta med referenser och länkar. Kanske vårt bibliotek kan hjälpa. Fråga gärna om vi missat något.

We do not claim to be free of flaws and if there is anything wrong please let us know.The faksnes.com express views that are nonscientific, that requires that the reader has his/hers own view. However, we try to help by giving corresponding references and links. Perhaps the library can help. Please ask if something is forgotten.

 

About messages.

 

Se  https://www.surna.no/web/PageND.aspx?id=102839  för Fiskaraksjonen, och dess bibliotek.

Se  https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/havbruk.aspx  för Riksrevisjonens rapport om Oppdrett.

Se  www.surna.no för Elveeigarlaget i Surna

 

Se våra mest lästa Nyheter,  Grunddata om laxen   LowFlowOntRpt2004.pdf (634,5 kB)  isab2011-4.pdf (6,7 MB)

 

Om Höring av revisjonen.

Revisjonsdokument.PDF (9,4 MB) Statkrafts revisjonsdokument.

fil1.pdf (716,5 kB) Fiskeraksjonens första fil.

fil2_140929.pdf (5,6 MB) Fiskeraksjinens andra fil.

Mattilsynet.PDF (1071427) Mattilsynets höring.

MD.PDF (208789) MD höring.

Samarbetsorgan elveeigarlag.PDF (128605) Elavalaget och Samarbetsorganet för Surna

Surnadal Rindal kommune.PDF (612786) Surnadal och Rindal

Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1  för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, slutligt inspill.

 

Om grön el.

En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

 

Några 'Nyheter', i serien skydd, mat och värme.

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Small series on ’Nyheter’ with the themes shelter, food and warmth in free English.

Do representative river sections exist?

Förevar

 

About farmed salmon and Norwegian science

A provocative comment on Norwegian science.

A scenario worth looking into.

When skit hits the fan.

 

Om flom och flöden i Surna

flomberegning for surna 10-2004.pdf (523,4 kB)   NVE 2004 10 Flomberegning for Surna

flomsonerapport surnadal 10-07.pdf (9,4 MB)      NVE 2007 10  Flomsonekart

Om Flom.pdf (327,9 kB)  Om flomrisk i Surna

www.faksnes.com/news/om-flom-i-surna/  NTNU rapport om flomrisk för kommuner

Flom januari 2022

 

Om Surnas statistik från 1970.

Some statistics.

 

Fiskeraksjonens svar till NVE för kommentar till revisjonen av Folla-Vindölarevisionen.

Fiskeraksjonens brev_20170520.pdf (250,1 kB)

Om NVEs nya villkor.pdf (375459)

 

NVEs förslag till OED om ändrade villkor i revisjonen för Folla-Vindölareguleringen

NVE sammanfattar förslag till nya villkor i Surna

NVEs_instelling_midsommer_2018.pdf (4624863)

NVEs_instelling_midsommer_2018_1.pdf (383566)

NVEs_instelling_midsommer_2018_2.pdf (528645)

NVEs_instelling_midsommer_2018_3.pdf (227335)

 

OEDs slutliga konsesjon

Slutlig ny konsesjon av den 5 mars 2021

 

Nyheter

Elpriser

17.10.2021 11:26
    För några år sedan skrev vi om en gigantisk förmögenhetsförflyttning i Norge med hjälp av strömkablarna till Danmark, Tyskland och England. På en karta över strömpriser är elpriset i Södra Norge 10 gånger högre än på den Svenska sidan. Kartan på elpriser i nedan länk är från lördagen...

Djävulens advokat igen

20.09.2021 10:13
    ’Det har varit möte i kommun med Statkraft. Statkraft lovade att vara klar att släppa minivatten när revisionen av dammarna är klar. Vad säger du nu? Det var väl bra!’   ’Förra gången var det färdigt 2022, nu när dammarna är klara, vad blir det nästa gång? Att Statkraft glider...

Surna 2021

01.09.2021 10:57
    Då är laxsesången över för 2021 och vi har statistiken för Surna (källa Elveguiden och Elvalaget).            

Statkrafts plan för genomförande

27.08.2021 21:44
  Statkraft har svarat på NVEs brev om plan för genomförande av krav i konsesjonen av den 5 mars i år. Ni kan själva läsa och begrunda.   Som vanligt frågar vi den sura och aviga Djävulens Advokat. ’Du har läst Statkrafts svar. Vad säger du?’ ’Svaret är det samma. Jag erkänner att jag har...

Vad svarar Statkraft?

29.07.2021 22:05
  I den förra Nyheten nämnde vi att NVE har sänt ett brev till Statkraft där de frågar om Statkrafts planer i tiden för att uppfylla konsesjonen av den 5 mars 2021 gällande Surnas nedslagsfält. Svar ska ges innan den 20 augusti 2021.   Vi frågar oss vad kan Statkraft tänkas svara? Även om...

Brev från NVE till Statkraft om framdrift av plan för minivatten i konsesjonen

28.06.2021 22:16
  NVE har skickat ett brev till Statkraft där de frågar om en plan för minivatten från Rinna och Bulu. De förväntar sig svar innan den 20 augusti.

En lösning på effektkörning

13.06.2021 11:08
  Älvarnas effektkörning kan utjämnas med batterier, ladda på natten och stödja elproduktion på dagen. Vi har en känsla av att el-maffian vill skapa brist på el för at höja priset, Norge är i princip utbyggt så det finns bara den möjligheten för vattenkraften att tjäna mer. Det är tråkigt om...

Mer intervju med Djävulens advokat

01.06.2021 15:57
  ’Du avfärdar det hela med att vi får vänta och se, så lätt ska du inte komma undan. Det måste finnas en orsak till att du inte tycker om den nya konsesjonen?’ ’Kanske det.’ ’Försök inte, har du sagt a får du säga b.’ ’Jag är nog trött. Du får mer likes för en ny katt än för ett arbete i över...

En kommentar av Djävulens advokat

25.05.2021 14:57
  ’Nu får du ge dig! Fiskeraksjonen ger kommuner och andra rätt.’ ’En del behöver succé mer än andra, det får man ha respekt för. Jag upprepar för tredje gången: har vi minivatten i Rinna och Bulu om något år har jag fel, får vi vänta i många år har jag rätt. Jag vidhåller att konsesjonen är...

Fiskeraksjonen upphör

25.05.2021 13:39
  Fiskeraksjonen for Surna är upplöst som organisation. Den sista handlingen var ett brev till NVE och en pressemelding.  
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Taggar

Listan över taggar är tom.