Uppdaterad sammanställning vid anmälan av slamkatastrofen 240424

14.04.2024 09:33

 

Vad nu, undrar vi alla? Är allt klart nu när anmälan är inlämnad, blir det en sak? Under är en sammanställning av det viktigaste om slam och dess effekt på Surna, på www.faksnes.com .Till sist bakgrundsmaterial med refs.

 

Om slamkatastrofen

Om slamkatastrofen i Surna :: Faksnes

Varför, Statkraft? :: Faksnes

Om anmälan av Statkraft för slamkatastrofen i Surna hösten 2022 :: Faksnes

Men Surna då? :: Faksnes

Fra Statkraft-Trollheim_Risiko.pdf (248933)

 

Det är först i Vedlegg 2 i Konesjonen som Statkraft må, plikter eller ska används. Före skrives orden tilrår eller anbefaller. T. ex, Statkraft plikter därför ej att bygga ett ytintag i Follsjö. Läs Vedlegg 2 och 3 av Konsesjonen i länken nedan. Se speciellt punkt 6 och 7 i Vedlegg 2 där NVE har verktyg enligt lag.

Kgl.res - - Revisjon av konsesjonsvilkår for Folla-vindølareguleringen.pdf (clvaw-cdnwnd.com)

 

Bakgrundsmaterial

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde? :: Faksnes

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter. :: Faksnes

Om värme för växelvarma i älven. :: Faksnes

Grunddata om laxen :: Faksnes

SAMMANFATTNING (clvaw-cdnwnd.com)