Välkommen till Faksnes och Surna.

Under de tjugofem år som vi fiskat på Faksnes har vårt fiske förändrats. En del fiskare bryr sig inte om deras fiskespö är rött eller gult, andra har metodmässigt försökt förfina sin fiskemetod. Det finns plats för alla på Faksnes. Det enda  kravet är att man behandlar kamrater, fisket och fångsten med respekt. Vi skall här tala om det fiske som idag karaktäriserar Faksnes, de fiskeflugor som används och hur vi för dem.

Det finns en annan sida av saken. Vi skrev i Fiskaraksjonens höringsrapport till revisjonen för reguleringen av Surna. 'Det er med vemod vi har registrert hvordan høler er blitt fylt igjen, hvordan stryk er forvandlet til kanaler, hvordan grunne strender er blitt dype kanter, hvordan grus erstattes av leire og hardnakkede sedimenter og hvordan både holmer og bredder vokser igjen med buskas. Vi har sett hvordan Surnas biologiske mangfold forsvinner og hvordan blandede årsklasser av laks blir stadig mer sjeldne.' För att kunna argumentera om Surna och laxen, kunna sätta in forskarrapporter och uttalanden i ett sammanhang, har vi skaffat oss ett fundament om laxens och Surnas biologiska mångfald. För att inte bara 'tycka' bjöd vi in laxfoskare som lade grunden för vår syn på Surna som ett naturligt ekologiskt nedslagsfält, på dess biologiska mångfald. Vi kallar denna vision för 'Den naturlige elva'. Surna blev av Stortinget utsett till 'Nasjonalt Laksevassdrag'.

 

During the twenty-five year we have fished at Faksnes our fishing has changed. Some do not care if their rod is red or yellow but others have tried to refine their fishing orderly. There is place for all. The only demand is that you treat fellows, fishing and catch with respect. We shall here describe the fishing at Faksnes, the flies and how we present them.

There is another side of the coin. We wrote in our rapport for the revision of the regulation of Surna. ‘It is with sadness we see that pools are filled, streams transformed to channels, shallows to depths, gravel and stones replaced with hard sediment, and islets and beaches overgrown with bushes. We have seen the biological diversity of Surna disappear and mixed populations of salmon become scarce.’ To be able to give input for the restoration of Surna we invited scientists to give us a vision for Surna, as a natural ecological catchment, on biological diversity. We call this vision The Natural River (Den naturlige elva). Surna was declared a National Salmon River (Nasjonalt laksevassdrag) by the Parliament of Norway.              

 

Vi är inte felfria och om något är fel vänligen tala om det för oss. Sidan faksnes.com uttrycker åsikter som är ovetenskapliga och läsaren bör skapa sin egen uppfattning. Vi försöker underlätta med referenser och länkar. Kanske vårt bibliotek kan hjälpa. Fråga gärna om vi missat något.

We do not claim to be free of flaws and if there is anything wrong please let us know.The faksnes.com express views that are nonscientific, that requires that the reader has his/hers own view. However, we try to help by giving corresponding references and links. Perhaps the library can help. Please ask if something is forgotten.

 

About messages.

 

Se  https://www.surna.no/web/PageND.aspx?id=102839  för Fiskaraksjonen, och dess bibliotek.

Se  https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/havbruk.aspx  för Riksrevisjonens rapport om Oppdrett.

Se  www.surna.no för Elveeigarlaget i Surna

 

Se våra mest lästa Nyheter,  Grunddata om laxen   LowFlowOntRpt2004.pdf (634,5 kB)  isab2011-4.pdf (6,7 MB)

 

Om Höring av revisjonen.

Revisjonsdokument.PDF (9,4 MB) Statkrafts revisjonsdokument.

fil1.pdf (716,5 kB) Fiskeraksjonens första fil.

fil2_140929.pdf (5,6 MB) Fiskeraksjinens andra fil.

Mattilsynet.PDF (1071427) Mattilsynets höring.

MD.PDF (208789) MD höring.

Samarbetsorgan elveeigarlag.PDF (128605) Elavalaget och Samarbetsorganet för Surna

Surnadal Rindal kommune.PDF (612786) Surnadal och Rindal

Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1  för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, slutligt inspill.

 

Om grön el.

En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

 

Några 'Nyheter', i serien skydd, mat och värme.

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Small series on ’Nyheter’ with the themes shelter, food and warmth in free English.

Do representative river sections exist?

Förevar

 

About farmed salmon and Norwegian science

A provocative comment on Norwegian science.

A scenario worth looking into.

When skit hits the fan.

 

Om flom och flöden i Surna

flomberegning for surna 10-2004.pdf (523,4 kB)   NVE 2004 10 Flomberegning for Surna

flomsonerapport surnadal 10-07.pdf (9,4 MB)      NVE 2007 10  Flomsonekart

Om Flom.pdf (327,9 kB)  Om flomrisk i Surna

www.faksnes.com/news/om-flom-i-surna/  NTNU rapport om flomrisk för kommuner

Flom januari 2022

 

Om Surnas statistik från 1970.

Some statistics.

 

Fiskeraksjonens svar till NVE för kommentar till revisjonen av Folla-Vindölarevisionen.

Fiskeraksjonens brev_20170520.pdf (250,1 kB)

Om NVEs nya villkor.pdf (375459)

 

NVEs förslag till OED om ändrade villkor i revisjonen för Folla-Vindölareguleringen

NVE sammanfattar förslag till nya villkor i Surna

NVEs_instelling_midsommer_2018.pdf (4624863)

NVEs_instelling_midsommer_2018_1.pdf (383566)

NVEs_instelling_midsommer_2018_2.pdf (528645)

NVEs_instelling_midsommer_2018_3.pdf (227335)

 

OEDs slutliga konsesjon

Slutlig ny konsesjon av den 5 mars 2021

 

Nyheter

Mad Dog

13.03.2022 10:02
  Put The Mad Dog Down   Put the mad dog down he is crazy Running at the neighbor biting all   No one wants to be bitten threatens you and me He’s running wild totally insane   Who would load the rifle pull the trigger Who would take the step somebody should   He can’t run...

Surna 2021

07.03.2022 12:05
      Eftersom vi skiljer på Skördad lax och CR kan denna graf för Surna 2021 vara intressant. Källa Elvalagets statistik.    

Vad nu?

11.02.2022 10:04
  Vad har vi lärt om flommar? Vi kan glömma NVEs sannolikhetskalkyler, våra egna också. När framtidens flommar och lågtryck ökar så kommer våra kalkyler alltid att bygga på för sena data. Vi har lärt att Statkraft kan begränsa skador genom att hålla tillbaka Folla. Dammar kan tappas ur inför...

Hur kom vi fram till dubbla kulminationen?

07.02.2022 13:36
  Några tycker att vi har tagit i för mycket, t. o. m. häcklar oss för det. De slänger sig med Q50 och annat. Det är riktigt, vi tror inte mycket på sannolikhetskalkyler ( se förra Nyheten).  Ofta ligger byggherren på för att det ska bli så billigt som möjligt, de vill tjäna pengar och...

Om namn på en flom

29.01.2022 14:07
  Det har påpekats att NVE kallar de flommar som kom i vinter för 50-års flommar, Q50. Beroende på vilket tidsintervall man ser på så kan samma kulmination få olika beteckning. I NVEs 10/2004 ser man hur dessa beräkningar utförs och där är vinterns flom utanför tabellen, mer än en Q500. NVE...

Flom januari 2022

17.01.2022 08:26
  Först 2 filmer och en bild från Faksnes. Vi räknar med att hytta är förstörd.   Video1.mov (4868649) Video_2.mov (1506881) IMG_6005.jpg (152230)   Det har varit stora krafter, en stor flom. Nedan kan vi ta ut från NVEs Sildre.   vannføring_flom_2022_Surna.pdf (66095) ...

Do flies matter?

05.11.2021 11:00
  In a previous NEWS we recommended a book by Chaytor from 1910. Then the pattern of flies did not matter because the salmon took anything that moved of descent size. 1910 we can assume that pools were steaming with salmon and it did not matter what, a salmon always took. We have also read...

My Reels

31.10.2021 14:11
    I got an invitation from Jarle (a Faksnes fisher) to join a group interested in reels, thanks but no. I believe my old stuff holds for life and have a hard time to be interested in new. There was a time when I should have the latest, especially in rods. Work with the river later...

Letters to a salmon fishers sons

26.10.2021 19:13
  ‘Blue-books have proved - as we all thought- by scientific evidence that the stomachs of salmon during their stay in fresh water undergo some change whereby they are not in a condition to digest food. After a decent interval other ‘scientific gents’ have then proved equally clearly that the...

En bekräftelse

22.10.2021 09:12
    OEDministern bekräftar den förre Nyheten.   – Vi må sikre bedre overføringsforbindelser slik at vi har kraften der vi faktisk trenger den, sier Mjøs Persen.     Det gick fort att utbilda den nya 'chefen'. Med efterfrågan kommer pris för Ola. Det är konstigt att några få...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Taggar

Listan över taggar är tom.