Välkommen till Faksnes och Surna.

Under de tjugofem år som vi fiskat på Faksnes har vårt fiske förändrats. En del fiskare bryr sig inte om deras fiskespö är rött eller gult, andra har metodmässigt försökt förfina sin fiskemetod. Det finns plats för alla på Faksnes. Det enda  kravet är att man behandlar kamrater, fisket och fångsten med respekt. Vi skall här tala om det fiske som idag karaktäriserar Faksnes, de fiskeflugor som används och hur vi för dem.

Det finns en annan sida av saken. Vi skrev i Fiskaraksjonens höringsrapport till revisjonen för reguleringen av Surna. 'Det er med vemod vi har registrert hvordan høler er blitt fylt igjen, hvordan stryk er forvandlet til kanaler, hvordan grunne strender er blitt dype kanter, hvordan grus erstattes av leire og hardnakkede sedimenter og hvordan både holmer og bredder vokser igjen med buskas. Vi har sett hvordan Surnas biologiske mangfold forsvinner og hvordan blandede årsklasser av laks blir stadig mer sjeldne.' För att kunna argumentera om Surna och laxen, kunna sätta in forskarrapporter och uttalanden i ett sammanhang, har vi skaffat oss ett fundament om laxens och Surnas biologiska mångfald. För att inte bara 'tycka' bjöd vi in laxfoskare som lade grunden för vår syn på Surna som ett naturligt ekologiskt nedslagsfält, på dess biologiska mångfald. Vi kallar denna vision för 'Den naturlige elva'. Surna blev av Stortinget utsett till 'Nasjonalt Laksevassdrag'.

 

During the twenty-five year we have fished at Faksnes our fishing has changed. Some do not care if their rod is red or yellow but others have tried to refine their fishing orderly. There is place for all. The only demand is that you treat fellows, fishing and catch with respect. We shall here describe the fishing at Faksnes, the flies and how we present them.

There is another side of the coin. We wrote in our rapport for the revision of the regulation of Surna. ‘It is with sadness we see that pools are filled, streams transformed to channels, shallows to depths, gravel and stones replaced with hard sediment, and islets and beaches overgrown with bushes. We have seen the biological diversity of Surna disappear and mixed populations of salmon become scarce.’ To be able to give input for the restoration of Surna we invited scientists to give us a vision for Surna, as a natural ecological catchment, on biological diversity. We call this vision The Natural River (Den naturlige elva). Surna was declared a National Salmon River (Nasjonalt laksevassdrag) by the Parliament of Norway.              

 

Vi är inte felfria och om något är fel vänligen tala om det för oss. Sidan faksnes.com uttrycker åsikter som är ovetenskapliga och läsaren bör skapa sin egen uppfattning. Vi försöker underlätta med referenser och länkar. Kanske vårt bibliotek kan hjälpa. Fråga gärna om vi missat något.

We do not claim to be free of flaws and if there is anything wrong please let us know.The faksnes.com express views that are nonscientific, that requires that the reader has his/hers own view. However, we try to help by giving corresponding references and links. Perhaps the library can help. Please ask if something is forgotten.

 

About messages.

 

Se  https://www.surna.no/web/PageND.aspx?id=102839  för Fiskaraksjonen, och dess bibliotek.

Se  https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/havbruk.aspx  för Riksrevisjonens rapport om Oppdrett.

Se  www.surna.no för Elveeigarlaget i Surna

 

Se våra mest lästa Nyheter,  Grunddata om laxen   LowFlowOntRpt2004.pdf (634,5 kB)  isab2011-4.pdf (6,7 MB)

 

Om Höring av revisjonen.

Revisjonsdokument.PDF (9,4 MB) Statkrafts revisjonsdokument.

fil1.pdf (716,5 kB) Fiskeraksjonens första fil.

fil2_140929.pdf (5,6 MB) Fiskeraksjinens andra fil.

Mattilsynet.PDF (1071427) Mattilsynets höring.

MD.PDF (208789) MD höring.

Samarbetsorgan elveeigarlag.PDF (128605) Elavalaget och Samarbetsorganet för Surna

Surnadal Rindal kommune.PDF (612786) Surnadal och Rindal

Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1  för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, slutligt inspill.

 

Om grön el.

En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

 

Några 'Nyheter', i serien skydd, mat och värme.

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Small series on ’Nyheter’ with the themes shelter, food and warmth in free English.

Do representative river sections exist?

Förevar

 

About farmed salmon and Norwegian science

A provocative comment on Norwegian science.

A scenario worth looking into.

When skit hits the fan.

 

Om flom och flöden i Surna

flomberegning for surna 10-2004.pdf (523,4 kB)   NVE 2004 10 Flomberegning for Surna

flomsonerapport surnadal 10-07.pdf (9,4 MB)      NVE 2007 10  Flomsonekart

Om Flom.pdf (327,9 kB)  Om flomrisk i Surna

www.faksnes.com/news/om-flom-i-surna/  NTNU rapport om flomrisk för kommuner

Flom januari 2022

 

Om Surnas statistik från 1970.

Some statistics.

 

Fiskeraksjonens svar till NVE för kommentar till revisjonen av Folla-Vindölarevisionen.

Fiskeraksjonens brev_20170520.pdf (250,1 kB)

Om NVEs nya villkor.pdf (375459)

 

NVEs förslag till OED om ändrade villkor i revisjonen för Folla-Vindölareguleringen

NVE sammanfattar förslag till nya villkor i Surna

NVEs_instelling_midsommer_2018.pdf (4624863)

NVEs_instelling_midsommer_2018_1.pdf (383566)

NVEs_instelling_midsommer_2018_2.pdf (528645)

NVEs_instelling_midsommer_2018_3.pdf (227335)

 

OEDs slutliga konsesjon

Slutlig ny konsesjon av den 5 mars 2021

 

Nyheter

Hur jag mig än vänder så är rumpan bak.

25.04.2023 13:25
  Det går inte att önska bort slamkatastrofen i Surna. Om den var med vilja eller en olycka diskuteras.  Normalt har man slamfällor vid arbete i dammarna men när slammängden är stor kan de anses vara i vägen. Vid katastrofen fanns inga slamfällor. Att en bedrift som Statkraft inte vet vad...

Nu ska det vara ett möte i maj, kanske beslut kommer då?

06.04.2023 11:56
  Avisen TK skriver att Statkraft och NVE genom en höring visste om problematiken med sediment (slam) och annat söppel i Folla och Surna. I svaret skriver Fiskeraksjonen, refererar TK nedan från höringen. ’Et siste moment som vi ber NVE kvalitetssikre er at Folla og Surna på ingen måte blir...

I väntan på möte

11.02.2023 09:57
  Vi väntar på rapport och möte om Surnas slam. Varför då? Läs i Driva: Anmeldelse av slamutslippet i Surna kan bli vurdert - driva.no   Statkraft hoppas förskjuta ett beslut till efter vårfloden, om och när den kommer. Den lokala avisen skriver men når det Statkraft...

Sportiga Marie

26.01.2023 07:05
  Sportiga Marie har min sympati Hon är toppen! Hon fullgör sin plikt uti sitt distrikt Med hela kroppen Hon har inga krav, lider inte av Divalater Tar upp i sin säng herreman och dräng Bönder och soldater Men det ska vara stil, lägenhet och bil Ska det vara Fria i en port det har hon aldrig...

Djävulens Advokat vidare om saken

17.01.2023 19:28
  ’Nu är det väl bra! Elvalaget är på banan.’ ’Jaha. Vad säger de då?’ ’Att de jobbar hårt med saken’ ’Jag vill ha något konkret, inte bara möten. De måste ha större beslutsförmåga än mina döttrar. Vad gör de i sak?’ ’De har kartlagt hur det ser ut.’ ’Var och en kan förstå hur det ser ut, det...

Vad med bottenslam i Surna?

08.01.2023 01:04
  Många undrar och ingen vet. De enda som kör på som planerat är Statkraft. De tänker inte deponera utan fortsätter att hälla bottenslam i Surna, uttunnat över längre tid men samma volym. Elvalagets rapport var ingen trevlig läsning, lika eller tjockare slamlager i Surna än strax efter...

Djävulens advokat filosoferar om sannolikhet

18.12.2022 11:42
  Sannolikt, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt. Nu har vi tydligen inte råd med äkta sanningar längre, utan vi får nöja oss med sannolikhetskalkyler. Det är synd det, för dom håller lägre kvalitet än sanningar. Dom är...

Djävulens Advokat om slam igen.

25.11.2022 06:47
  ’ Vad tycker du nu, om slamkatastrofen i Surna?’ ’Varför ska jag prata med dig? Du är och förblir en idiot.’ ’Jag bad ju om ursäkt förra gången. Vad tycker du?’ ’Jag har inte sett något från dig som visar på journalistik, bara referat. Ska vem som helst få kalla sig journalist bara för att...

Nu är det bråttom

23.11.2022 10:39
  Det är som om Statkraft hoppas på att en flom ska spola Surna ren från slam. De tänker inte göra något, utom att gå på möten och vänta på utredningar. Vad Statkraft inte verkar ha i tanke är att en flom kan fylla Follsjö på några dygn och då kommer inte bara Surna utan stora delar av...

Om slamkatastrofen i Surna

18.11.2022 17:07
  Det pågår en slamkatastrof i Surna. I samband med rehabilitering av dammarna i Trollheimen, Gråsjö och Follsjö, släppte Statkraft den 22/23 september ut stora mängder slam i Folla och Surna. Som mest mäts 50 cm slam på Surnas botten. Slammet kväver livet i älven och gör stora skador på...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Taggar

Listan över taggar är tom.