Välkommen till Faksnes och Surna.

Under de tjugofem år som vi fiskat på Faksnes har vårt fiske förändrats. En del fiskare bryr sig inte om deras fiskespö är rött eller gult, andra har metodmässigt försökt förfina sin fiskemetod. Det finns plats för alla på Faksnes. Det enda  kravet är att man behandlar kamrater, fisket och fångsten med respekt. Vi skall här tala om det fiske som idag karaktäriserar Faksnes, de fiskeflugor som används och hur vi för dem.

Det finns en annan sida av saken. Vi skrev i Fiskaraksjonens höringsrapport till revisjonen för reguleringen av Surna. 'Det er med vemod vi har registrert hvordan høler er blitt fylt igjen, hvordan stryk er forvandlet til kanaler, hvordan grunne strender er blitt dype kanter, hvordan grus erstattes av leire og hardnakkede sedimenter og hvordan både holmer og bredder vokser igjen med buskas. Vi har sett hvordan Surnas biologiske mangfold forsvinner og hvordan blandede årsklasser av laks blir stadig mer sjeldne.' För att kunna argumentera om Surna och laxen, kunna sätta in forskarrapporter och uttalanden i ett sammanhang, har vi skaffat oss ett fundament om laxens och Surnas biologiska mångfald. För att inte bara 'tycka' bjöd vi in laxfoskare som lade grunden för vår syn på Surna som ett naturligt ekologiskt nedslagsfält, på dess biologiska mångfald. Vi kallar denna vision för 'Den naturlige elva'. Surna blev av Stortinget utsett till 'Nasjonalt Laksevassdrag'.

 

During the twenty-five year we have fished at Faksnes our fishing has changed. Some do not care if their rod is red or yellow but others have tried to refine their fishing orderly. There is place for all. The only demand is that you treat fellows, fishing and catch with respect. We shall here describe the fishing at Faksnes, the flies and how we present them.

There is another side of the coin. We wrote in our rapport for the revision of the regulation of Surna. ‘It is with sadness we see that pools are filled, streams transformed to channels, shallows to depths, gravel and stones replaced with hard sediment, and islets and beaches overgrown with bushes. We have seen the biological diversity of Surna disappear and mixed populations of salmon become scarce.’ To be able to give input for the restoration of Surna we invited scientists to give us a vision for Surna, as a natural ecological catchment, on biological diversity. We call this vision The Natural River (Den naturlige elva). Surna was declared a National Salmon River (Nasjonalt laksevassdrag) by the Parliament of Norway.              

 

Vi är inte felfria och om något är fel vänligen tala om det för oss. Sidan faksnes.com uttrycker åsikter som är ovetenskapliga och läsaren bör skapa sin egen uppfattning. Vi försöker underlätta med referenser och länkar. Kanske vårt bibliotek kan hjälpa. Fråga gärna om vi missat något.

We do not claim to be free of flaws and if there is anything wrong please let us know.The faksnes.com express views that are nonscientific, that requires that the reader has his/hers own view. However, we try to help by giving corresponding references and links. Perhaps the library can help. Please ask if something is forgotten.

 

De mest lästa nyhererna just nu 240621

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Brev till polisen

Grunddata om laxen

 

About messages.

 

Se  https://www.surna.no/web/PageND.aspx?id=102839  för Fiskaraksjonen, och dess bibliotek.

Se  https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/havbruk.aspx  för Riksrevisjonens rapport om Oppdrett.

Se  www.surna.no för Elveeigarlaget i Surna

 

Se våra mest lästa Nyheter,  Grunddata om laxen   LowFlowOntRpt2004.pdf (634,5 kB)  isab2011-4.pdf (6,7 MB)

 

Om Höring av revisjonen.

Revisjonsdokument.PDF (9,4 MB) Statkrafts revisjonsdokument.

fil1.pdf (716,5 kB) Fiskeraksjonens första fil.

fil2_140929.pdf (5,6 MB) Fiskeraksjinens andra fil.

Mattilsynet.PDF (1071427) Mattilsynets höring.

MD.PDF (208789) MD höring.

Samarbetsorgan elveeigarlag.PDF (128605) Elavalaget och Samarbetsorganet för Surna

Surnadal Rindal kommune.PDF (612786) Surnadal och Rindal

Se  www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6429&type=V-1  för NVEs sida om revisjonen av Folla-Vindölareguleringen i Surna, slutligt inspill.

 

Om grön el.

En gigantisk förmögenhetsförflyttning och slut på det öppna landskapet.

 

Några 'Nyheter', i serien skydd, mat och värme.

Varför minivatten – älven var ju torrlagd förr och laxen överlevde?

En älv skall tillhandahålla näring och avlägsna restprodukter.

Om värme för växelvarma i älven.

Small series on ’Nyheter’ with the themes shelter, food and warmth in free English.

Do representative river sections exist?

Förevar

 

About farmed salmon and Norwegian science

A provocative comment on Norwegian science.

A scenario worth looking into.

When skit hits the fan.

 

Om flom och flöden i Surna

flomberegning for surna 10-2004.pdf (523,4 kB)   NVE 2004 10 Flomberegning for Surna

flomsonerapport surnadal 10-07.pdf (9,4 MB)      NVE 2007 10  Flomsonekart

Om Flom.pdf (327,9 kB)  Om flomrisk i Surna

www.faksnes.com/news/om-flom-i-surna/  NTNU rapport om flomrisk för kommuner

Flom januari 2022

 

Om Surnas statistik från 1970.

Some statistics.

 

Fiskeraksjonens svar till NVE för kommentar till revisjonen av Folla-Vindölarevisionen.

Fiskeraksjonens brev_20170520.pdf (250,1 kB)

Om NVEs nya villkor.pdf (375459)

 

NVEs förslag till OED om ändrade villkor i revisjonen för Folla-Vindölareguleringen

NVE sammanfattar förslag till nya villkor i Surna

NVEs_instelling_midsommer_2018.pdf (4624863)

NVEs_instelling_midsommer_2018_1.pdf (383566)

NVEs_instelling_midsommer_2018_2.pdf (528645)

NVEs_instelling_midsommer_2018_3.pdf (227335)

 

OEDs slutliga konsesjon

Slutlig ny konsesjon av den 5 mars 2021

 

Nyheter

Stengt elv

24.06.2024 21:24
  Det er stopp i fisket etter laks i Sør-Norge. For Surnas del er det rett, om Elveeierlaget påser at Surna blir renset for slam. Hvert 10 år er det dårlig med laks jevnt over, og storlaksen uteblir. Dette har ikke myndighetene reagert på tidligere. Ikke alle elver skulle vært stengt, slik som...

Brev till polisen

11.05.2024 14:29
  Fiskeraksjonen har sänt brev till polisen i Möre og Romsdal   om slamsaken slut.pdf (289434) Historikk Fiskeraksjonen 24[7212].pdf (113813)

Uppdaterad sammanställning vid anmälan av slamkatastrofen 240424

14.04.2024 09:33
  Vad nu, undrar vi alla? Är allt klart nu när anmälan är inlämnad, blir det en sak? Under är en sammanställning av det viktigaste om slam och dess effekt på Surna, på www.faksnes.com .Till sist bakgrundsmaterial med refs.   Om slamkatastrofen Om slamkatastrofen i Surna :: Faksnes Varför,...

Om anmälan av Statkraft för slamkatastrofen i Surna hösten 2022

30.03.2024 12:26
  Det har sänts in tre anmälningar för miljöbrott till polisen om slamkatastrofen i Surna. Anmeldelse av Statkraft i Surna.pdf (njff.no) melding.pdf (statsforvalteren.no) ~ 22_01703-40 Anmeldelse 477077_2_1.PDF (trollheimsporten.no) Alla är insända till polisen i M&R. Den från NJFF ovan är...

Varför, Statkraft?

11.03.2024 12:54
  Lite tankegods för den intresserade. Vi har inte bevis för nedan men det är uppenbart hur Statkraft resonerat, ett vanligt ingenjörsarbete med order att ignorera Surnas biologi när man ska öka effekt och reglerbarhet i Trollheim kraftverk. Statkraft har bottenskrapet dammarna så att de har...

Men Surna då?

03.03.2024 14:19
  Det verkar bli en cirkus av anmälningar. Den ena efter de andra vill sätta dit Statkraft, hittills har vi räknat till 6 stycken. Advokater och konsulter kommer att frossa i att debitera timmar, allt medan Surna förblöder. Vi får hoppas att vi ser skogen för alla träd. Surna måste restaureras...

Input till mötet

11.10.2023 23:09
  Fiskeraksjonen gick inte på möten med Statkraft, vi ansåg det lönlöst. Ingen från Statkraft kunde teckna firma och när Statkraft skulle leverera var de borta. Deras uppgift var att fördröja, dränera med ytterligare möten och undersökningar. Vårt råd till kommunen är att försäkra sig om att...

Graf för avlivad lax 2023 i Surna

05.10.2023 19:06
       Som vanligt tar vi bara med avlivad lax, inte CR som har tillkommit de sista åren. Före 1989 har vi fördubblat fångsten för att få med drivgarnen som avslutades 1989. Forskarna tror att det är ungefär så, de som inte gillar det kan läsa från 1989..Det viktigaste är...

Till sist om slamkatastrofen

24.09.2023 10:30
  Svinvik refereras i Driva att hon hoppas att Statkraft tar sitt förnuft till fånga och inser sin skuld för slamkatastrofen. Vår kommentar är att Statkraft inser ingenting och måste tvingas genom domstol att göra rätt för sig, dvs. att de anmäls för miljöbrott. Svinvik är väldigt naiv och kan...

De har det tiofalt igen

18.09.2023 18:30
  Det är som det är, som farmor sade. Det är ingen idé att gnälla över spilld mjölk. Det borde ha framgått att vi ville ha en anmälan av Statkraft för miljöbrott dag 1, nu har det gått ett år. Det går fortfarande att lämna in en anmälan, lämna in den nu! Den sätter press på Statkraft under...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Taggar

Listan över taggar är tom.